Projectleider Iris Verhaagen van Lexima heeft de laatste nieuwe inzichten vanuit de wetenschap en het brein op het gebied van leren lezen aangereikt. 

Tutor in de bovenbouw

Daarnaast zijn de belangrijkste resultaten van de Quickscan besproken. Het selecteren van leerlingen om te laten werken met het programma was daar één van. Op dit moment worden zo’n 67% van de leerlingen waar leesproblemen en/of dyslexie in de familie voorkomt geselecteerd. Dit aantal zou naar 100% moeten zo is gebleken uit onderzoek. De inzet van ouderejaarsleerlingen als tutor gebeurt op zo’n 38% van de scholen. Gebleken is dat bovenbouwleerlingen de motivatie bij het kind vaak het hoogst houden en goed aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Met elkaar hebben we nagedacht over de praktische kant om tutoren uit de bovenbouw nog meer te kunnen gaan inzetten. 

Analyse van gegevens

Als derde hebben de deelnemers informatie gekregen over het lezen, interpreteren en analyseren van de gegevens uit BOUW. De middag werd afgesloten met het uitwisselen van ervaringen en het delen van tips en concrete adviezen.