Goeds toewensen

In de eerste dagen van het nieuwe jaar wensen we elkaar een gelukkig en gezond nieuwjaar. Na ongeveer een week stoppen we daarmee. Best begrijpelijk maar toch. Er is natuurlijk niets mis met elkaar iets goeds toewensen. Dus wil ik nu graag gebruik maken van de mogelijkheid.  Ik wens iedereen die bij onze mooie samenwerkingsverbanden betrokken is de komende periode veel plezier en energie in de uitvoering en ondersteuning van passend onderwijs in onze regio.  

Iedere dag maken we met elkaar het verschil voor onze leerlingen. Het is hard werken, maar wel met resultaat dat gezien mag worden. Dat we met elkaar hard werken aan de uitvoering van passend onderwijs is ook tijdens de inspectiebezoeken zeker gezien. De definitieve rapportage van het samenwerkingsverband VO is inmiddels gepubliceerd op onze website. De rapportage van het PO verwachten we binnenkort. Ook de Raad van Toezicht heeft gezien dat de inzet in de scholen groot is. Zij brachten op 24 november een bezoek aan een aantal van onze scholen. Verderop in de nieuwsbrief kunt u lezen over deze dag. 

Ik wens u veel leesplezier bij deze nieuwsbrief.