implementatie en goede afspraken

De implementatie van de nieuwe module OPP vraagt wel dat we goede afspraken maken met elkaar. Daarom is de werkgroep Kwaliteit PO op 9 januari 2024 bij elkaar gekomen. Aan dat overleg namen, naast de werkgroepleden, vanuit alle organisaties verschillende IB’ers deel.    

De afspraken die we met elkaar gemaakt hebben, gaan over het invullen van notities, de leergebieden, de (eind)evaluatie en de uitstroom bestemming. Deze afspraken zullen gelden voor alle reguliere scholen. De gespecialiseerde scholen volgen met elkaar een eigen route om de nieuwe module te gaan gebruiken. Daarnaast wordt met een subwerkgroep de module ingericht met standaardteksten, die het werken met de module nog makkelijker maakt. Voor scholen die werken met IEP wordt nagedacht over hoe de scores moeten worden ingevuld in het Parnassys OPP.  Pas als bovenstaande duidelijk is, kan het nieuwe OPP worden gebruikt door de scholen. Als we zover zijn als werkgroep, zullen we dit communiceren naar alle scholen.

Scholing: waarom OPP en wat zijn de toepassingen en kansen

Daarnaast zijn we bezig met passende scholing voor alle IB’ers met als doel: waarvoor gebruik je het middel OPP en wat zijn de toepassingsmogelijkheden/kansen. Deze scholing zal gegeven worden door de Gouwe Academie en zal in de vorm van een leerteam zijn, waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld door met elkaar werkopdrachten uit te voeren.  De scholing zal bestaan uit drie sessies, waarvan er één nog dit schooljaar plaatsvindt (rond mei 2024) en de overige twee in schooljaar 2024-2025. Tijdens de eerste scholing wordt ook de technische kant van de module belicht, de zgn. ‘knoppen cursus’.  Meer informatie, en de bijpassende data, laten we zo spoedig mogelijk weten.