Sinds 1 mei heeft het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs een nieuw en ambitieus ondersteuningsplan. Dit ondersteuningsplan is het strategisch beleidsplan voor de komende vier jaar. Het plan heeft dezelfde opbouw en grotendeels ook dezelfde inhoud als het ondersteuningsplan van het primair onderwijs. Er staan doelen en ambities in waar zowel het samenwerkingsverband, de schoolbesturen, de scholen en deels ook de gemeente de komende vier jaar aan werken om zo uitvoering te geven aan passend en meer inclusief onderwijs op Goeree-Overflakkee. Het ondersteuningsplan gaat in met ingang van het nieuwe schooljaar 2023-2024.