Nieuwe collega's bij het Samenwerkingsverband

De afgelopen periode hebben we een aantal nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Nieuwe collega’s maar wel vertrouwde gezichten. Per 1 april is Lydia Terlouw ons team komen versterken als begeleider passend onderwijs PO (kernteam Oost). Lydia was IB’er op de Kozagroep en eerder op SBO de Wegwijzer. Zodoende kennen we haar al; nu heeft ze de overstap naar ons team gemaakt. Lydia volgt Marjolein Moeliker op als BPO’er, die eind dit schooljaar afscheid neemt en van haar pensioen gaat genieten.  

Een ander nieuw en toch vertrouwd gezicht is Yanick Heijnders. Yanick is per 1 mei in dienst van het Samenwerkingsverband. Zij is al jaren orthopedagoog op SBO De Wegwijzer en blijft dat ook, maar nu als collega binnen ons team. Naast haar functie op De Wegwijzer is Yanick ook orthopedagoog voor de andere (SBO) scholen binnen ons Samenwerkingsverband. 

Nieuwe leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is uitgebreid met twee nieuwe leden. Er was al enige tijd een vacature in de RvT VO en door het vertrek van Servaas Stoop als voorzitter kwam daar een vacature bij. Na een succesvolle wervingsprocedure voor twee nieuwe leden hebben we sinds 1 februari jl. mevrouw Dominique van der Wiel en de heer Jan Kweekel kunnen benoemen als nieuwe leden van de Raad van Toezicht. We zijn erg blij met de komst van Dominique en Jan, omdat zij beiden veel eigen expertise inbrengen in de raad. De Raad van Toezicht is met hun komst weer op volle sterkte