platformbijeenkomst talentbegeleiders in het PO

30 januari 2023
Op 11 januari vond de platformbijeenkomst Hoogbegaafdheid voor Talentbegeleiders PO en kleuterleerkrachten plaats. Maaike
Blomsma van Slimme Kleuters gaf een praktische workshop waarin ze alle aanwezigen meenam in onderwijs aan het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong. Maaike werkt op basisschool De Triangel in Gouda als leerkracht van groep 2, waar ze dagelijks werkt met leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Haar missie is om álle kinderen op het hogere denkniveau te krijgen, dus niet alleen kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Haar aansprekende voorbeelden gaven de deelnemers veel inspiratie om dit op de eigen school toe te passen. Zo werden alle 60 deelnemers meegenomen in de opdracht #iloveitfout, maakten ze kennis met het 100 dagen traject en kregen ze een inkijkje in de uitgave van Slimme Kleuters met uitdagend ontwikkelingsmateriaal. De link met de presentatie van deze middag en toegevoegde informatie is inmiddels verstuurd naar de intern begeleiders.