Na een korte introductie wie vanuit welke doelgroep aanwezig was deze middag hebben we met elkaar gekeken naar de subsidieaanvraag die loopt tot eind 2023 voor ons samenwerkingsverband. De verdeling van de middelen en de inzet die er gedaan kan worden vanuit de subsidieaanvraag gaf verheldering en iedereen kon zijn/ haar vragen stellen met betrekking tot dit onderwerp. 

Daarna dachten we met elkaar na over de rolverdeling tussen de scholen, talentbegeleiders, de specialist Hoogbegaafdheid (Heleen Goedegebuur) en de werkgroepleden. In de onderstaande afbeelding is de rolverdeling in beeld gebracht.

Elke school heeft een eigen talentbegeleider. Deze talentbegeleider is opgeleid om mee te denken bij diverse hulpvragen op het gebied van hoogbegaafheid. Wanneer blijkt dat de inzet en het meedenken van de talentbegeleider niet voldoende is kan de Begeleider Passend Onderwijs gevraagd worden mee te denken in de casus. Het kan voorkomen dat zowel de inzet van de talentbegeleider en de inzet van de Begeleider Passend Onderwijs niet voldoende is, we spreken dan over uitzonderlijke hulpvragen. In overleg met het kernteam kan er dan worden besloten een aanvraag te doen voor specialist Hoogbegaafdheid, via het loket. 

De werkgroep houdt zich bezig met het beleid en haalt informatie rondom beleidsvorming op in de scholen. Alle scholen zijn vertegenwoordigt in de werkgroep 

Michaël Schellevis dacht met ons na over mogelijkheden op het gebied van compacten en verrijken en Corné Saarloos organiseerde het moment om elkaar goed te spreken over onze dromen voor hoogbegaafde leerlingen op ons eiland. 

Marieke de Jager sloot met ons af door aan iedereen te vragen een bijdrage te leveren voor een ideeënmuur met het oog op het vervolg van deze platformbijeenkomst. Op basis van deze ideeënmuur en de reacties die de werkgroep heeft gekregen kunnen we concluderen dat de bijeenkomst zeer geslaagd was en smaakt naar meer.

In het schooljaar 2022-2023 zullen we daarom twee platformbijeenkomsten organiseren. De eerste ouderbijeenkomst vindt plaats op 4 oktober 2022.