Alle PO-scholen werken met BOUW!

Inmiddels werken de PO scholen op het eiland met het programma Bouw! en zouden alle PO scholen het algemene beleidsplan moeten hebben uitgewerkt op schoolniveau. Voor alle coördinatoren is Bouw! belangrijk om te checken in hoeverre dit is gebeurd op de eigen school. Als werkgroep monitoren we hoeveel leerlingen uit groep 2 en 3 (evt. groep 4) per school werken met Bouw!. Mocht dit percentage enorm afwijken van de gemiddelde 25%, dan zal een vertegenwoordiger uit de werkgroep hier vragen over stellen. Als laatste tussendoel is het belangrijk dat alle betrokkenen (leerkrachten, ouders, IB’ers en leesspecialisten) voldoende deskundig en op de hoogte zijn van de resultaten. Er worden regelmatig vaardigheids- of verdiepingstrainingen gehouden. Als u hier behoefte aan heeft, vraag dit gerust na bij één van de werkgroep leden. In januari 2023 wordt de jaarlijkse quickscan verstuurd onder de scholen om te kunnen evalueren en monitoren of de lange termijn doelen worden gehaald.  

Om te noteren:

Op 4 april 2023 van 14:30-16:30 staat de gebruikersbijeenkomst gepland. Deze bijeenkomst staat in het teken van intervisie.