November 2023
Door: Elza Polak 

 Om de schoolorganisatie niet te zwaar te belasten kiezen veel scholen voor de groep risicoleerlingen, die met BOUW! gaan werken. Om leesproblemen te voorkomen is het de bedoeling dat je in groep 2 start, nog voordat de leerlingen starten met het aanvankelijk lezen in groep 3. Maar hoe zorg je dat je al in groep 2 de risicoleerlingen er uit haalt? Een goede screening ligt hieraan ten grondslag.  

De ontwikkelaars adviseren om de eerste screening in het najaar van groep 2 te laten plaatsvinden. Toets hierbij de letterkennis en het fonologisch bewustzijn, gebruik observaties vanuit de groep en de informatie die vanuit groep 1 is gekomen. De leerlingen die opvallen, gaan dan niet gelijk met BOUW! aan de slag. Maar er volgt een interventieprogramma van 8 weken, waarin het aanbod van het taalonderwijs voor deze kinderen wordt geïntensiveerd. Het gaat hier dan om ongeveer 25%-30% van de zwakste leerlingen. Een tijdige screening zorgt voor voldoende tijd in groep 2 om een interventieperiode in te plannen. 

In januari volgt een 2e screening waarbij weer de letterkennis het fonologisch bewustzijn wordt getoetst. Laat de 30% zwaksten van de 2e screening starten met BOUW! Het advies is om als school niet alleen de werkwijze van BOUW! vast te leggen, maar ook de momenten van screening en het starten met BOUW!  

 Meer informatie over de screening van de risicoleerlingen is te vinden in het leerkrachtendeel van BOUW! Bekijk op het informatieplein het kopje praktische ondersteuning. Kijk ook eens verder op het informatieplein, het is zeker de moeite waard.