RGO draait proef met OPP in Magister

RGO College en RGO Beroepscampus draaien dit schooljaar een proef met het maken van een OPP in Magister. De tool die daarin staat voldoet aan de wettelijke eisen. De maker van het OPP legt de afspraken concreet vast, werkt planmatig en evalueert op gezette tijden. De Coördinator Onderwijs Ondersteuning heeft door het werken in Magister een overzicht van alle OPP’s in de school, met looptijd en of ze al ondertekend zijn. Dit betekent dat ouders en leerling het OPP digitaal moeten tekenen voor gezien. Administratief gezien heeft dit enorm veel voordelen. Beide scholen gaan voorlopig door met hun pilot. De bevindingen worden gedeeld in de werkgroep Kwaliteit VO.