multidisciplinaire overleggen: 1 toestemmingsformulier

Daarnaast is het voor ouders omslachtig en belastend als iedere betrokken professional los van elkaar schriftelijk toestemming gaat vragen om met elkaar in overleg te gaan. Daarom hebben we met onze netwerkpartners (Team Jeugd en Gezin, Centrum Jeugd en Gezin en Kwadraad) een gezamenlijk toestemmingsformulier gemaakt wat volledig voldoet aan de AVG.  

Het doel van dit formulier is dat ouders en/of leerling zoveel mogelijk aanwezig zijn bij multidisciplinaire besprekingen. Kunnen ouders en/of leerling niet aanwezig zijn, dan kan er toestemming gegeven worden middels dit formulier. Het formulier is te vinden op onze website.