De gemeente heeft een verzuimprotocol opgesteld voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs op Goeree-Overflakkee. Dit protocol is aan een update toe op het gebied van regel-/wetgeving en de werkwijze van het CJG wat betreft belastbaarheidsadviezen. Het gaat daarbij om:

  • de aanpak schoolziekteverzuim
  • invoering van de Varia-wet/beleidsregel afwijking onderwijstijd 
    De voorbereiding is al gestart door onder andere de deelnemersraden hierover te informeren. In het COO/orthopedagogen-overleg staat het punt ook hoog op de agenda. Met elkaar zijn we in gesprek om tot een goede aangepaste werkwijze te komen. Zodra het nieuwe beleid helder is, zal deze werkwijze opgenomen worden in het nieuwe verzuimprotocol.