Werkgroepleden BOUW!

  • SOPOGO: Conny van Es
  • Kindwijs: Fleur Kooijman
  • Eenpitters (Daltonschool de Vliegers/OBS de Achtsprong: Marit Groeneveld
  • KBS De Nobelaer: Marleen Mentapawiro
  • CBS De Hoeksteen: Elza Polak
  • SMDB Koningin Beatrix: Marina Provily
  • Samenwerkingsverband: Annemarie de Bonte