Ik zoek een school

DE SCHOLEN OP GOEREE-OVERFLAKKEE

Er zijn op Goeree-Overflakkee 30 basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en 3 voortgezet onderwijs scholen. Er is ook een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen die zeer moeilijk leren. Op de pagina vind een school ziet u de scholen op Goeree-Overflakkee.

Elke school op het eiland biedt basisondersteuning aan alle leerlingen. Hierover hebben we in het samenwerkingsverband met elkaar afspraken gemaakt. Er is afgesproken dat we rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Bijvoorbeeld de ene leerling werkt sneller, en de ander heeft misschien extra instructie nodig van de leerkracht of docent. 

Er is een aantal opleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs op Goeree-Overflakkee. Wil je daar meer van weten kijk dan op de websites van deze scholen: Edudelta College MiddelharnisAlbedaZadkine.

Voorschoolse periode
Onder de voorschoolse periode verstaan we onder andere de peuterspeelzalen en kinderdagopvang. Kinderen met een VVE indicatie (voor- en vroegschoolse educatie) kunnen gebruik maken van extra uren peuterspeelzaal.

Overstap voorschoolse periode naar basisonderwijs
U kunt uw kind aanmelden bij de basisschool van uw keuze. (aanmeldprocedure).

  • Wanneer uw kind een VVE indicatie heeft dan is het belangrijk dat u dat de aanmelding bij de basisschool vermeldt. Dan kan de school daar rekening mee houding.
  • Wanneer u denkt  dat  uw kind extra ondersteuning nodig heeft, bespreek dat dan met de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf of samenwerkingsverband GO. Er is een mogelijkheid om begeleiding te krijgen bij het vinden van de meest passende plek voor uw kind. Het jeugdondersteuningsteam van de gemeente Goeree-Overflakkee, Centrum voor Jeugd en gezin, peuterspeelzalen en kinderdagopvang en het samenwerkingsverband werken samen in een project Voorschools Ondersteunings Team (VOT). Tot zomer 2018 loopt de pilot. Het VOT heeft tot doel kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben goed in beeld te krijgen en om in overleg met elkaar na te gaan welke ondersteuningsbehoefte dit kind heeft. Zodat samen met u een passende begeleiding en een passende onderwijsplaats voor uw kind gezocht kan worden.
  • Basisonderwijs

Overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Voorgezet onderwijs

De drie scholen voor voortgezet onderwijs verschillen in aanbod.