Meer weten over

Passend onderwijs, wat is dat precies?

Overstappen naar vervolgonderwijs

Expertisecentrum ECGO

https://www.oudersonderwijs.nl/
0800-5010 is het informatiepunt waar ouders met vragen over onderwijs terechtkunnen.

http://www.balansdigitaal.nl/
Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS.

http://www.integralevroeghulp.nl/ouders/
U bent bezorgd over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind, maar u weet niet wie u daarbij kan helpen. Of is het minder duidelijk? Zegt uw gevoel dat er iets met uw kind aan de hand is, maar weet u niet precies wat? Wacht niet af en bespreek uw vragen en zorgen met de mensen van Integrale Vroeghulp. Juist als uw kind nog klein is, zijn zij er voor uw kind en voor u.

https://onderwijsconsulenten.nl/
Onderwijsconsulenten adviseren ouders/verzorgers en begeleiden ze bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis.

Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO)
Wilt u een klacht indienen / of bezwaar maken over passend onderwijs op Goeree Overflakkee, neem contact op met het SWVGO