Autisme

Autisme is een aangeboren stoornis, die op verschillende manieren en gradaties tot uitdrukking kan komen. Daarom spreken we hier vaak van autisme-spectrumstoornis (ASS). Naast klassiek autisme worden ook Asperger en PDD-NOS (Pervasieve Development Disorder-Not Otherwise Specified) tot ASS gerekend. Autisme komt bij ongeveer 1% van de bevolking voor. Dit betekent dat veel leerkrachten op de basisschool en elke docent op het voortgezet onderwijs wel jongeren met autisme in de klas tegenkomen. 

Autisme heeft (veel) invloed op de jongere zelf. Vaak hebben ze dan ook hulp, behandeling en begeleiding nodig om hun leven vorm te kunnen geven. Deze ondersteuning kan sterk verschillen, zelfs per levensfase. 

Voor meer informatie over autisme, klik hier.