Hoogbegaafdheid

Bij hoogbegaafdheid wordt vaak direct gedacht aan een hoge intelligentie, of daarmee gelijkgesteld. Maar een hoge intelligentie is slechts één kenmerk van hoogbegaafdheid. Hoogbegaafde kinderen zijn in meerdere opzichten ‘anders’ dan andere kinderen. Ze zitten anders in elkaar en hebben daarom andere dingen nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Volgens wetenschapper Renzulli beschikt een hoogbegaafd kind over buitengewone capaciteiten (een IQ boven 130), een grote motivatie en creativiteit. Volgens wetenschapper Mönks is de houding en de inbreng van het gezin, de school en de vrienden bepalend voor het tot uiting komen van de buitengewone capaciteiten van een kind.

Meer informatie over hoogbegaafdheid