Doel van de werkgroep

De werkgroep DVA VO stelt zichzelf tot doel de kwaliteitszorg op de scholen en binnen het samenwerkingsverband goed vorm te geven. Hierbij wordt aangesloten en gebruik gemaakt van de beschikbare systemen.

Toelichting op de werkgroep

De werkgroep DVA VO richt zich op het gebruik van diverse systemen binnen de Voortgezet onderwijs scholen. Het gebruik van de systemen wordt onderzocht en geoptimaliseerd. De werkgroep DVA VO ontwikkelt een plan van aanpak voor het verzamelen van de juiste data, het efficiënt en goed verantwoorden van de middelen en het analyseren van de beschikbare data.

Deelnemers aan de werkgroep

Marleen van Berkum (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Arina van den Doel (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)
André Knulst (CSG Prins Maurits)
Marjon Touw (RGO)