De werkgroep DVA VO richt zich op het gebruik van diverse systemen binnen de Voortgezet onderwijs scholen. Het gebruik van de systemen wordt onderzocht en geoptimaliseerd. De werkgroep DVA VO ontwikkelt een plan van aanpak voor het verzamelen van de juiste data, het efficiënt en goed verantwoorden van de middelen en het analyseren van de beschikbare data.

De werkgroep DVA VO richt zich in het schooljaar 2022-2023 op het schrijven van een nieuw ondersteuningsplan voor de schooljaren 2023-2027

Deelnemers werkgroep DVA (VO)

  • Marleen van Berkum (SWV)
  • Annemarie de Bonte (SWV)
  • André Knulst (CSG Prins Maurits)
  • Marjon Touw (RGO)
  • Corry Wiegel (CSG Prins Maurits)
  • Jessica de Vos (RGO College)
  • Conny Bakker (RGO Beroepscampus)