De werkgroep houdt zich bezig met vier grote thema’s: ondersteuningsbehoeften en expertise, verbinding onderwijs – jeugdhulp, voor- en naschoolseopvang en de voorscholen en tot slot huisvesting. In de nieuwsbrieven nemen wij u mee in de ontwikkelingen op de diverse thema’s.

Bestuurlijk overleg

 • Mw. M. van Berkum (directeur-bestuurder SWV)
 • Dhr. B. Bruggeman (Wethouder Sociaal Domein Goeree-Overflakkee)
 • Dhr. J. de Waal (bestuurder Kindwijs)
 • Mw. M. Voogd (Sopogo)
 • Dhr. J. Winters (Interim bestuurder CSG de Waard)

Deelnemers werkgroep Gespecialiseerd Onderwijs PO

 • Willemienke Bal (SWV)
 • Piet Diepenhorst (SO 'De Ark')
 • Arina van den Doel (SWV)
 • Koen van den Ende (SBO 'Het Kompas)
 • Anita Intema (SO 'De Ark')
 • Georgette Klootwijk (SBO 'Het Kompas')
 • Jessica van der Kolk (Kibeo)
 • Hanneke de Korte (SWV)
 • Johan van Nimwegen (Gemeente Goeree-Overflakkee)
 • Arianne Roest (SBO 'De Wegwijzer')
 • Adriaan Tieleman (SBO 'De Wegwijzer')
 • Nina van Welsenis (Gemeente Goeree-Overflakkee)
 • Sietske Zijlstra (SWV)

Nieuwsbrieven en Downloads