De werkgroep houdt zich bezig met vier grote thema’s: ondersteuningsbehoeften en expertise, verbinding onderwijs – jeugdhulp, voor- en naschoolseopvang en de voorscholen en tot slot huisvesting. In de nieuwsbrieven nemen wij u mee in de ontwikkelingen op de diverse thema’s.

Deelnemers werkgroep

Bestuurlijk overleg
Mevr. M. Van Berkum (Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Dhr. B. Bruggeman (Wethouder Sociaal Domein Goeree-Overflakkee)
Dhr. J. de Waal (bestuurder Kindwijs)
Mevr. A. Langmuur (Bestuurder SOPOGO)
Dhr. J. Winters (Interim bestuurder CSG de Waard)

Werkgroep Gespecialiseerd Onderwijs
Corina van Arkel (SO ‘De Ark’)
Willemienke Bal (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)Piet Diepenhorst (SO ‘De Ark’)
Eric van Kranenburg (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Petra Elhalky (Gemeente Goeree-Overflakkee)
Kalle van der Heiden (SOPOGO)
Hanneke de Korte (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Adriaan Tieleman (SBO ‘De Wegwijzer’)
Johan van Nimwegen (Gemeente Goeree-Overflakkee)
Arianne Roest (SBO ‘De Wegwijzer)
Herman Willighagen (SBO ‘Het Kompas’)

Nieuwsbrieven en Downloads