Doel van de werkgroep

De werkgroep Gespecialiseerd Onderwijs PO stelt zichzelf tot doel uitvoering te geven aan de gestelde ambitie in het ondersteuningsplan: ‘Indien nodig ontvangen kinderen (extra) ondersteuning, waar mogelijk tijdelijk, in een gespecialiseerde setting. De ambitie is een gezamenlijke voorziening voor gespecialiseerd onderwijs.

Toelichting op de werkgroep

De werkgroep houdt zich bezig met vier grote thema’s: ondersteuningsbehoeften en expertise, verbinding onderwijs – jeugdhulp, voor- en naschoolseopvang en de voorscholen en tot slot huisvesting. In de nieuwsbrieven nemen wij u mee in de ontwikkelingen op de diverse thema’s.

Nieuwsbrieven en Downloads van de werkgroep

Deelnemers aan de werkgroep

Bestuurlijk overleg
Mevr. M. Van Berkum (Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Dhr. B. Bruggeman (Wethouder Sociaal Domein Goeree-Overflakkee)
Dhr. P. Feller (Wethouder Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Dhr. E. van Kranenburg (Interim directeur SBO ‘De Wegwijzer’)
Dhr. H. Nagtegaal (bestuurder Kindwijs)
Dhr. S. Sanderse (Bestuurder SOPOGO)
Dhr. J. Winters (Interim bestuurder CSG de Waard)

Werkgroep Gespecialiseerd Onderwijs
Corina van Arkel (SO ‘De Ark’)
Willemienke Bal (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)Piet Diepenhorst (SO ‘De Ark’)
Arina van den Doel (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Petra Elhalky (Gemeente Goeree-Overflakkee)
Georgette Klootwijk (SBO ‘Het Kompas’)
Hanneke de Korte (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Eric van Kranenburg (SBO ‘De Wegwijzer’)
Johan van Nimwegen (Gemeente Goeree-Overflakkee)
Arianne Roest (SBO ‘De Wegwijzer)
Herman Willighagen (SBO ‘Het Kompas’)