Doelen werkgroep Team Schoolondersteuning

 • Alle betrokken partijen weten wat basis- en extra ondersteuning is en de bijbehorende routes -> ontwikkelen richtlijn basisondersteuning met route; ontwikkelingen richtlijn extra ondersteuning met route; het SOT positioneren binnen de school
 • De routes en werkwijzen zijn helder en duidelijk voor alle betrokken partijen -> communicatie
 • Het Team SchoolOndersteuning functioneert als team -> in kaart brengen van de diverse teams (kleine sociale kaart); aanbieden gezamenlijke sessies
 • Alle partners werken in zogenaamde gebiedsteams -> indelen gebiedsteams; opdracht ontwikkelen gebiedsteams
 • Alle scholen werken efficiënt en effectief met Kindkans op het technische vlak-> route op orde; inrichting op orde; nascholing technisch gebruik
 • Alle scholen werken efficiënt en effectief met Kindkans op inhoudelijk vlak -> richtlijn ontwikkelen m.b.t. de inhoudelijke vulling van Kindkans.

Deelnemers werkgroep Team Schoolondersteuning

 • Marleen Cornelissen (Samenwerkingsverband)
 • Annemarie Guijt (Kindwijs)
 • Marit Hessels (éénpitters: Daltonschool De Vliegers, KBS De Nobelaer, KBS De Achtsprong)
 • Louise Hoff (Samenwerkingsverband)
 • Lianne de Jong (Kindwijs)
 • Diana de Lege (CSG Prins Maurits)
 • Esther Meijer (Gemeente Goeree-Overflakkee)
 • Leontien Mooij (Samenwerkingsverband)
 • Mirabella de Vogel (Samenwerkingsverband)
 • Jessica de Vos (RGO)
 • Hanneke van der Wende (Sopogo)
 • Marlet Westdijk (Sopogo)
 • Gerda Willemsen (éénpitters: SmdB De Hoeksteen, SmdB Koningin Beatrix)
 • Anja Wittekoek (SMW Kwadraad)

Werkgroepvergaderingen

 • 15 september 2022
 • 17 november 2022
 • 26 januari 2023
 • 16 maart 2023
 • 8 juni 2023