KoZa

De KoZa-groep is een -tijdelijke- voorziening die gericht is op doorstroom van de leerling naar het reguliere dan wel het speciaal onderwijs.

Om voor een plek in de KoZa groep in aanmerking te komen, is een indicatie vanuit het Team Jeugd en Gezin (TJG) van de Gemeente Goeree-Overflakkee noodzakelijk, alsook een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs.

In de meeste gevallen wordt op de voorscholen, door jeugdartsen, vanuit de basisschool en/of door ouders problematiek gesignaleerd bij het kind, die vraagt om meer begeleiding dan op de (voor)scholen geboden kan worden.

Om een leerling in de KoZa te plaatsen wordt vervolgens een route afgelegd, waarin een team van deskundigen een besluit neemt over de toelating tot deze gespecialiseerde groep. Dit team bestaat uit medewerkers van TJG, de jeugdarts en het Samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs. Ouders worden altijd nauw bij hele proces betrokken.  

Voor meer informatie aan onderwijs- en ketenpartners, download de brochure.