Het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband PO is sinds dit schooljaar van kracht. Zoals altijd is dat een omvangrijk plan waarin wij uit de doeken doen wat onze ambities en plannen zijn voor de komende vier jaar. Van de highlights uit dit ondersteuningsplan hebben wij nu een animatiefilmpje gemaakt. In drie minuten leidt dit filmpje de kijker door het nieuwe ondersteuningsplan. Het filmpje is een uitnodiging en aansporing om het nieuwe ondersteuningsplan te lezen over de wijze waarop wij de komende jaren ons willen inzetten voor passend onderwijs en de extra ondersteuning van onze leerlingen.