Vier jaar geleden werden de samenwerkingsverbanden met een voldoende beoordeeld. De ontwikkelingen in onze samenwerkingsverbanden zijn heel groot geweest, maar de gestelde norm is ook flink omhoog gegaan. Het streven was om bij dit onderzoek op alle gebieden opnieuw een voldoende te halen. 

In onze samenwerkingsverbanden werken wij intensief met elkaar samen om passend onderwijs zo goed mogelijk invulling te geven voor onze leerlingen. Dat willen wij goed doen en we horen graag waar het nog beter kan. Op het gebied van onder andere governance, kwaliteitsbeleid, dekkend netwerk en de verbinding onderwijs jeugdhulp hebben wij veel gerealiseerd. Wij keken dan ook met vertrouwen uit naar de vierjaarlijkse onderzoeken. 

Opzet onderzoek

 In september en oktober vonden bij het SWV Voortgezet Onderwijs vijf onderzoeksdagen plaats, een maand later werd het SWV Primair Onderwijs in vier dagen onderzocht. Het onderzoek is als volgt opgebouwd. De inspectie leest alle stukken van het samenwerkingsverband. Daarna volgen er vier of vijf onderzoeksdagen waarin de inspectie in gesprek gaat en in de praktijk verifieert of we als samenwerkingsverband doen wat we hebben beschreven. Behalve deze verificatie voert de inspectie ook gesprekken over de uitvoering van het intern toezicht en het kwaliteitsbeleid.

Tijdens het onderzoek controleert de inspectie of  we aan de gestelde standaarden voldoen. De standaarden gaan over het dekkend netwerk van voorzieningen, regionale samenwerking, advisering en beoordeling toelaatbaarheid, visie/ambitie en doelen, uitvoering en kwaliteitscultuur en evaluatie, verantwoording en dialoog. Een breed scala aan onderwerpen passeert de revue. 

Terugblik

We kunnen terugkijken op intensieve dagen waarin mooie, soms onverwachte en vaak ook scherpe gesprekken over alle aspecten rondom passend onderwijs zijn gevoerd.  Inmiddels hebben we voor het voortgezet onderwijs de rapportage ontvangen. Over het onderzoek in SWV Primair Onderzoek hebben we tot nu toe een eerste beoordeling en terugkoppeling gekregen. De conceptrapportage verwachten we binnen enkele weken. 

We mogen trots zijn want op alle standaarden scoorden we voor beide samenwerkingsverbanden een voldoende. Daarbij kregen we complimenten voor de onderdelen die gericht op de realisatie van passend onderwijs. Wij willen alle ouders, leerlingen, leerkrachten/docenten, teamleiders, directeuren, schakelfunctionarissen, collega’s van de gemeente, bestuurders, OPR leden, Raad van Toezichtleden en collega’s hartelijk bedanken voor de inzet tijdens deze onderzoeksdagen. Zonder hen had de Inspectie niet zo’n goed beeld kunnen krijgen van onze mooie samenwerkingsverbanden.

Rapportage

De inspectie heeft inmiddels beide samenwerkingsverbanden onderzocht en de onderzoeksrapportages zijn gepubliceerd. Door middel van onderstaande links zijn de rapportages te raadplegen.