Hoe is het eerste jaar verlopen? Is het gegaan zoals we hadden verwacht? Waar moeten we bijschaven? De terugblik is ook op basis van statistieken. In het overzicht ziet u het aantal aanvragen in zowel het Primair als Voortgezet onderwijs. In totaal hebben we 227 aanvragen behandeld in het Loket, waarvan 140 TLV (advies)aanvragen en  87 vragen in de verbinding onderwijs / jeugdhulp.

Primair Onderwijs
Voortgezet Onderwijs

We merken dat vooral de aanvragen in die laatste categorie soms best lastig te beoordelen zijn. Dat verklaart ook het aantal opschortingen. (In het PO wordt bijna 1/3 van de aanvragen opgeschort!). Daarom gaan we de komende tijd in gesprek met de Intern Begeleiders (PO) en de Coördinatoren Onderwijsondersteuning om te kijken hoe we de kwaliteit van de dossiers kunnen verbeteren.

De komende tijd gaan we ook aan de slag met de doorlooptijd van een dossier. De inspectie heeft geconcludeerd dat we altijd binnen de wettelijke termijn van zes weken blijven, die we hebben om een aanvraag te beoordelen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar in de praktijk zien we dat verwachtingen van scholen als het gaat om deze termijn, vooral rondom het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, niet altijd kloppen. Er worden dan toezeggingen gedaan, ook richting ouders, die niet haalbaar en ook niet wenselijk zijn. Komende maanden zullen we hier een voorstel voor maken en dit in verschillende overlegtafels bespreken.

Tegelijk zijn we ook heel blij met het afgelopen jaar. Door onderlinge samenwerking en daardoor korte lijnen kan er snel geschakeld worden. Ook het gezamenlijk optrekken van medewerkers van Team Jeugd en Gezin en het Samenwerkingsverband bij bijvoorbeeld een intake, zorgt ervoor dat de juiste hulp snel ingezet kan worden.