De inspectie van de samenwerkingsverbanden heeft een themaonderzoek uitgevoerd. Dat heeft het rapport ‘Zicht en sturing op en verantwoording van doelmatige besteding van middelen passend onderwijs’ opgeleverd.

Rapportage en dialoogsessie

Naar aanleiding van deze rapportage zijn er in het land dialoogsessies geweest over dit thema. Ook SWV GO heeft deelgenomen aan zo’n dialoogsessie.Daarna zijn wij direct aan de slag gegaan met de resultaten en inzichten uit deze rapportage. Dat heeft opgeleverd dat de verantwoordingsdocumenten van 2023 zijn vereenvoudigd. Ook zal het directie-/IB-netwerk van 28 mei over dit onderwerp gaan. Het doel is dat wij de middelen passend onderwijs zo doelmatig mogelijk besteden en de wijze van besteding op duidelijke en eenvoudige wijze aan elkaar kunnen verantwoorden. Klik hier voor de rapportage.