23 januari 2024
door: Hanke Kieviet

Alle teams van de basisscholen zijn ondergedompeld in dit thema door het volgen van een workshop. Deze workshops stonden onder leiding van Corine Snoek en Ilja Koole, beide kinderfysiotherapeut gespecialiseerd in sensorische informatieverwerking (prikkelverwerking). De kern van hun boodschap draait om het model van A. Rietman (kinderpsycholoog EMC): In eerste instantie is je lichaam en vervolgens je alertheid (prikkelverwerking) bepalend of je tot motivatie en aandacht kunt komen.

prikkelvraagstukken

Hoe kunnen we kinderen met problemen in de prikkelverwerking (alertheid) ondersteunen? Daarvoor is het van groot belang te kunnen onderscheiden welk ‘prikkeltype’ het kind is en op welk terrein je prikkels kunt remmen of juist toevoegen.  Tijdens de eerste fase van het gehele project, waarbij alle gespecialiseerde basisscholen en het VO geadviseerd, ondersteund en ingericht zijn rondom dit thema, is er veel ervaring opgedaan met meubilair en materiaal dat ingezet is om leerlingen te ondersteunen bij verschillende ‘prikkelvraagstukken’. De eerste fase is afgesloten met een onderzoek rondom het effect en de doelmatigheid van alle kennis, meubilair en materiaal wat in de scholen gebracht is. Prachtige voorbeelden, soms hele eenvoudige oplossingen en dankbare leerlingen! De opbrengsten uit dit onderzoek worden ook gebruikt bij de adviezen en ondersteuning aan alle reguliere basisscholen, de tweede fase van het project. Na het volgen van de workshop zijn de scholen aan de slag gegaan met hun wensen en behoeften op dit terrein.  

workshop

Op dit moment is de werkgroep op de basisscholen bezig met persoonlijke adviezen, meedenken met grote inrichtingsvraagstukken, testen van materialen, meedenken met een nieuw onderwijsconcept binnen de school waarbij Prikkelverwerking centraal staat, of soms al een tweede workshop waarbij we concreet inzoomen op de aanschafte materialen.  We merken dat de scholen enthousiast zijn en graag aan de slag gaan met het thema prikkelverwerking!