Informatiebijeenkomsten

Alle betrokkenen van het Team Schoolondersteuning zijn uitgenodigd deze informatiebijeenkomst bij te wonen en de vragen die er zijn te stellen. Tijdens de informatiebijeenkomsten is er een toelichting gegeven op de aanleiding voor het opstarten van Team Schoolondersteuning en het gelopen proces. Er is aandacht besteed aan de inhoudelijke en praktische uitvoering van Team Schoolondersteuning. Hierbij stond het werken met het schakelteam en het samenwerken in het schoolondersteunende team centraal. Tot slot is er uitleg gegeven over het gebruik van Kindkans. 

Schakelfunctionarissen

Met de schakelfunctionarissen onderwijs en onderwijs-jeugdhulp in het voortgezet onderwijs zijn gesprekken gevoerd over de uitrol en uitvoering van het Team Schoolondersteuning in het voortgezet onderwijs. Voor een toelichting op de werkwijze en de uitwerking van de werkgroep verwijzen wij u graag naar de thema nieuwsbrief van Team Schoolondersteuning. 

Vragen voor de werkgroep

Wanneer er nog vragen/ opmerkingen zijn horen we deze graag. U kunt u vragen/ opmerkingen inbrengen via één van de werkgroepleden die u vertegenwoordigt.