Kindkans is het middel om alle hulpvragen voor het Team Schoolondersteuning goed te monitoren. De IB/COO kan voortdurend de status van de hulpvragen volgen zolang de werkwijze op de juiste manier wordt uitgevoerd. Zo bepaalt de regierolhouder aan de hand van ‘statussen’ hoe de hulpvraag ervoor staat. Deze status is ook zichtbaar voor de IB/COO, zodat zij op de hoogte zijn van de stand van zaken op ieder moment.

Alle leden van het Team Schoolondersteuning hebben een inlog voor Kindkans. Dat kan een inlog voor het PO of voor het VO zijn, of voor beide omgevingen. Wanneer u nog geen inlog heeft, kunt u deze per mail aanvragen bij het Samenwerkingsverband. Stuur daarvoor een mail naar info@swvgo.nl. Vermeld daarin uw naam, uw functie, de organisatie waar u voor werkt en uw e-mailadres.