Al geruime tijd zijn wij bezig met de doorontwikkeling van het Schoolondersteuningsteam (SOT). Het doel daarvan is om scholen, leerlingen en hun ouders te ondersteunen en ontzorgen. Reden om deze werkwijze te vernieuwen zijn onder andere dat de oude manier van werken niet in lijn was met de AVG. Ook ouders werden niet voldoende betrokken bij de ondersteuningsvraagstukken van hun kind. En, niet in de laatste plaats wilden we met de nieuwe werkwijze een effeciëntere samenwerking tussen alle betrokken partijen mogelijk maken (zeker niet onbelangrijk gezien de werkdruk).  

In de transitie is het belangrijk oog te hebben voor de aangepaste denkwijze. Het SOT is geen overlegvorm meer, maar het School Ondersteuningsteam wordt letterlijk een team dat school ondersteunt. Dit team bestaat uit een vast team van experts die samen de school ondersteunen bij leerlingen met complexe en/of meervoudige ondersteuningsbehoeften.  

Bij een nieuwe manier van werken hoort wat ons betreft ook een nieuwe naam: Team Schoolondersteuning. De naam SOT zullen we vanwege de aangepaste werkwijze dan ook niet langer gebruiken. 

Door deze nieuwe manier van werken met het Team Schoolondersteuning  

  • Werken we AVG-proof  
  • Spreken we mét de ouder/ leerling in plaats van óver de ouder/ leerling  
  • Hebben alleen de betrokken experts toegang tot de hulpvraag en bijbehorende gegevens van de leerling  
  • Kan er in zowel het voorveld (basisondersteuning) als in het Team Schoolondersteuning (extra ondersteuning) snel en efficiënt geschakeld worden met de experts daar waar nodig. 

Werkgroep Team Schoolondersteuning

Inmiddels is een werkgroep samengesteld die dit schooljaar aan de slag gaat om onder andere concrete afspraken te maken over de werkwijze en verder gaat met het uitwerken van deze ontwikkeling. 

Iedere school is vertegenwoordigd door een werkgroeplid. Hieronder een overzicht van de werkgroepleden en de scholen die zij vertegenwoordigen. Scholen kunnen vragen, opmerkingen en suggesties kwijt bij het betreffende werkgroeplid.

Leden van de werkgroep Team Schoolondersteuning