Deze opdracht is conform de beschrijving in het ondersteuningsplan namelijk ‘de ambitie voor een gezamenlijke voorziening voor gespecialiseerd onderwijs. De werkgroep is verdeeld in diverse subwerkgroepen en werkt op deze manier aan de diverse facetten van de grote opdracht.

Subwerkgroepen van de werkgroep Gespecialiseerd Onderwijs

Subwerkgroep Ondersteuningsbehoeften en Expertise

De subwerkgroep ondersteuningsbehoeften en expertise heeft onderzoek gedaan naar de ondersteuningsvragen van leerlingen die op dit moment op de diverse scholen zitten. Daarnaast is het in gesprek gegaan met diverse partijen om te kijken welke op welke manier de ondersteuning mogelijk uitgebreid kan worden. De benodigde expertises zijn op een rij gezet en hieraan zijn werktijdfactoren gekoppeld. Dit betekent ook iets voor de zorgstructuur en ondersteuning binnen de betrokken scholen. De resultaten van dit onderzoek en de aanbeveling worden besproken met de bestuurders.

Subwerkgroep Verbinding Onderwijs – Jeugdhulp

De subwerkgroep verbinding onderwijs – jeugdhulp heeft de uitkomsten van de inzet van de pilot beschikkingsvrij arrangeren gedeeld met de werkgroep en de besturen. Hieruit blijkt dat er veel gebruik wordt gemaakt van de jeugdhulp die Agathos biedt binnen de scholen. Wel wordt er verder gekeken naar het finetunen van deze inzet binnen de diverse scholen.

Voor- en naschoolse kinderopvang + voorscholen

De subwerkgroep voor- en naschoolse kinderopvang + voorscholen heeft een 0-meting gedaan in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van de voor- en naschoolse opvang en mogelijk aangepaste sport- en spelelementen. Deze resultaten zijn omgezet in een visie van de werkgroep op het punt van de kinderopvang en voorscholen.

Huisvesting

De werkgroep huisvesting gaat onder leiding van de gemeente de komende periode aan de slag. Alle betrokken schooldirecteuren zijn aangesloten in deze subwerkgroep. De subwerkgroep kent een technische en inhoudelijke kant. Zodat het gebouw zal aansluiten op zowel de huidige wet- en regelgeving als de behoeften van het onderwijs.