De werkgroep onderwijs heeft een onderwijsplan voor de komende vier jaar opgesteld, met de daarbij behorende doelen. De werkgroep onderwijs-jeugdhulp schrijft dit schooljaar een uitvoeringsdocument voor de inzet van de jeugdhulp binnen Connect. De werkgroep Toeleiding heeft de route van Toeleiding geëvalueerd en aangepast. De aangepaste routes zijn te vinden op de website. Tot slot oriënteert de werkgroep Communicatie zich op het opzetten van een website voor Connect, zodat alle informatie op eenzelfde plek gezocht en gevonden kan worden door iedereen die deze informatie nodig heeft.