In de evaluatie stond centraal het beantwoorden van twee vragen die betrekking hebben op de toegang tot Connect – via het loket van het SWV – en op de inzet van zorg en ondersteuning binnen Connect. Specifiek ging het om de vragen:

  1. Is het advies over een passende plaatsing door het loket voldoende onderbouwd voor wat betreft de zorgvraag?
  2. En zodra de jongere is toegelaten tot Connect is er dan voldoende zorgondersteuning die geboden wordt door team en zorgcoaches?

De uitkomsten daarvan heeft een schat van informatie opgeleverd. Een belangrijke constatering is dat we al na één schooljaar kunnen vaststellen dat Connect voorziet in een duidelijke behoefte. Alle respondenten van de evaluatie zijn positief. Een belangrijke conclusie is dat ouders positief zijn over hun kind dat weer aan slag gaat en daardoor ook beter functioneert. Bij Connect zijn 30 jongeren ingestroomd van de ongeveer 45 die besproken zijn op de thuiszitterstafel.

Handreiking voor doorgroei en ontwikkeling

De evaluatie geeft ook een handreiking voor doorgroei en doorontwikkeling. De belangrijkste verbeterpunten zijn:

  • Jeugdhulpmedewerkers van de gemeente worden, zodra het dossier door het Loket is beoordeeld, betrokken bij de intake voor het aanscherpen van jeugdhulp- en ondersteuningsdoelen.
  • De formatie zorgcoach (extra handen in de klas) wordt uitgebreid.
  • De gedragswetenschapper wordt beter ingezet bij meer coördinatie en regie over het team zorgcoaches en inhoudelijke ondersteuning

Zorg/ondersteuning en onderwijs zijn in elkaar overlopende domeinen. Deze zullen meer worden afgestemd door periodiek overleg tussen de verschillende onderwijs- en zorgprofessionals.