In deze werkgroep zitten teamleiders vanuit de drie stamschoollocaties (RGO College, RGO Beroepscampus en CSG Prins Maurits), orthopedagogen/schoolpsychologen (Samenwerkingsverband), docenten en teamleider (Connect). Deze werkgroep komt gemiddeld één keer per maand bij elkaar. We ervaren dat het goed is om vanuit betrokkenheid op elkaar te spreken over de invulling en afstemming van het onderwijs.  

Onder leiding van Debby Dacier is de afgelopen periode gewerkt aan het opstellen van een schoolplan voor Connect. Dit plan gaat over de periode van 2022-2026 en beschrijft de missie en visie, het orthopedagogisch en –didactisch handelen, veiligheid en het schoolklimaat. Daarnaast gaat het ook over kwaliteitszorg, leerling- en ouderbetrokkenheid, personeelsbeleid en de randvoorwaarden. 

Het plan geeft richting aan de koers van Connect voor de komende jaren en maakt inzichtelijk aan welke doelstellingen er wordt gewerkt.