IB-netwerk 22 november

Tijdens het IB-netwerk van 22 november, stond ook een bezoek op de agenda bij het Praktijkonderwijs en Connect.  De intern begeleiders konden ervaren hoe het onderwijs eraan toe gaat binnen deze twee verschillende onderwijsvormen. De teamleiders van het Praktijkonderwijs en Connect, Ton Sies en Patrick de Dreu, namen de IB’ers mee in de toeleiding, vormgeving en inrichting van deze vormen van onderwijs. Het doel van de bijeenkomst was het creëren van meer inzicht in deze twee doorstroommogelijkheden als vervolg op het basisonderwijs voor een specifieke groep leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. De enthousiaste reacties uit het IB-netwerk, naast de nodige opheldering over Connect en PrO zijn voor het samenwerkingsverband zeker aanleiding om komende IB-netwerken op een soortgelijke manier in te richten en te organiseren.