Handreiking onder de loep

Een goed moment voor het Steunpunt passend onderwijs om de verouderde handreiking onder de loep te nemen en te herzien. Met behulp van inzichten uit de praktijk hebben zij het initiatief genomen om een nieuwe handreiking over het OPP te laten ontwikkelen. Deze handreiking gaat het over het werken met een OPP; wat is de bedoeling ervan? Hoe kunnen we het OPP benutten om doelgericht en constructief samen te werken. Hoe maken we het makkelijker in het gebruik en hoe kan het scholen helpen om het OPP juist en efficiënt in te zetten. Daarnaast zijn er 18 verdiepende thema’s uitgewerkt in een 96 pagina’s tellend document.  

Beide documenten hebben we doorgenomen en gecomprimeerd tot een handzaam document. We nodigen u uit om deze verkorte versie door te nemen. Deze versie is enerzijds opgesteld als samenvatting om de lezer te informeren over de wettelijke eisen die gesteld zijn rondom het werken met een OPP. Anderzijds nodigt het uit tot nadenken over de kwaliteit van Passend onderwijs, hoe dat vorm te geven in de basis- en extra ondersteuning met als uitkomst een kwalitatief goed OPP.