De eerste ouderavond is in april/mei nadat er nieuwe leerlingen van groep 2 zijn gestart en de tweede is na de vierde schoolweek van het nieuwe schooljaar. Alle ouders van leerlingen die met BOUW! werken worden hiervoor uitgenodigd. Ook worden er twee tutoren uitgenodigd. 

De inhoud van deze bijeenkomst is als volgt: We heten de ouders welkom met koffie en thee en leggen vervolgens uit wat BOUW! is en waarom we BOUW op heel Goeree-Overflakkee gebruiken. Hier gebruiken het algemene filmpje voor: Het werken met Bouw! op basisschool de Bundertjes  Daarna vertellen de tutoren (leerlingen uit groep 8) iets over hun inzet. Ook laten we het filmpje over de tutoren zien.  

Ouders krijgen die avond te horen hoe de opbouw van BOUW! is, hoe het gaat rondom toetsen en wat er verwacht wordt rondom het oefenen en thuiswerken met BOUW!. Ook de tijdlijn voor het werken met het programma wordt besproken, het werken in een RT groepje en een eventuele aanmelding dyslexie. Als afsluiting stellen ouders vragen, ook aan elkaar en geven school en ouders elkaar tips. 

Daarnaast houden we voor elke leerling die met BOUW! werkt een notitie bij in Parnassys. Deze valt onder de categorie BOUW en het onderwerp is ‘BOUW! voortgangsverslag’. We beschrijven hier steeds de voortgang. Als het programma is voltooid of vroegtijdig wordt afgesloten volgt altijd een eindverslag met een conclusie. Dit koppelen we ook aan de testresultaten van ons leerlingvolgsysteem.