Bij dit naschoolse aanbod wordt gedacht aan extra activiteiten, omgang met andere kinderen, een veilige stimulerende omgeving en ontwikkelingsmogelijkheden. Het aanbod geldt voor kinderen die zich in een overbelaste thuissituatie bevinden, bijvoorbeeld door ziekte bij ouders, financiële of gezondheidsproblemen. Of simpelweg omdat een jong kind alleen thuis is na schooltijd.

Het aanbod: 12 tot 18 weken één dagdeel per week naar de BSO

Kinderen mogen 12 weken lang, of maximaal 18 weken indien verlenging gewenst is, één dagdeel per week naar de buitenschoolse opvang (BSO) komen. Voor ouders zijn hieraan geen kosten verbonden, dit wordt betaald door de gemeente. De professional bepaalt welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. Belangrijk is om hierbij te realiseren dat de BSO-plaats tijdelijk is en of dit aanbod daarom passend is in de situatie van het kind.

De werkwijze

Als u in uw werksituatie contact heeft met kinderen die voor een gesubsidieerde BSO-plaats in aanmerking komen, gaat u hierover in gesprek met de ouders/verzorgers. U kunt ouders wijzen op de waardevolle middagbesteding die de BSO kan bieden. De kinderen spelen buiten, krijgen gezonde tussendoortjes en dankzij uitdagende activiteiten kunnen kinderen hun talenten ontdekken en zich ontwikkelen. Ook kunt u aangeven dat het ouders mogelijk enige verlichting brengt in hun zorgtaken.

Als ouders open staan voor het aanbod vullen zij, eventueel samen met u als professional, het aanvraagformulier in. Het aanvraagformulier is te raadplegen met de onderstaande link. De kinderopvangorganisatie waar het kind geplaatst wordt neemt vervolgens contact op met de ouders om de verdere plaatsing te regelen.

Aanvullende informatie

Meer informatie over de regeling is te vinden in de toelichting. Deze is te downloaden door middel van onderstaande link. Voor aanvullende vragen of informatie kan contact worden opgenomen met Hester Geven, beleidsmedewerker gemeente Goeree-Overflakkee, telefonisch bereikbaar op 0187-475 604, of per e-mail