We zijn inmiddels twee jaar bezig om het bovenmatig vermogen af te bouwen. Door diverse omstandigheden is de afbouw in 2021 niet volledig gelukt. Dat betekent dat we in 2022 extra geld uitgeven aan passend/meer inclusief onderwijs. Aangezien het geld niet structureel binnenkomt kan het alleen besteed worden aan tijdelijke of eenmalige zaken. 

Vanuit de praktijk blijkt dat leerlingen teveel prikkels ervaren in de school. Met name leerlingen die ook extra ondersteuningsbehoeften hebben. Wij hebben ervoor gekozen een groot deel van het bovenmatig eigen vermogen te besteden aan een meer prikkelreducerende inrichting. In het primair onderwijs zijn we gestart in het gespecialiseerd onderwijs. In het voortgezet onderwijs zijn we begonnen in de gespecialiseerde onderwijssetting en in twee trajectgroepen. 

Een speciaal team begeleidt de scholen bij deze inrichtingsvraagstukken. Dit team bestaat uit een projectcoördinator, kantoor/schoolinrichter en kinderfysio- en/of ergotherapeut. Wij hopen dat in 2023 ook nog middelen ingezet kunnen worden in het reguliere primair onderwijs. 

In een volgende nieuwsbrief vertellen we u meer over dit project.