Handen ineen

CSG de Waard (de Ark), SOPOGO (SBO Het Kompas), Kindwijs (SBO De Wegwijzer), de gemeente Goeree-Overflakkee en het Samenwerkingsverband hebben hiervoor de handen inéén geslagen. Een intentieverklaring om te komen tot het gezamenlijke resultaat van deze ambitie is ondertekend door alle betrokken partijen. 

Een werkgroep, waarin al deze partijen vertegenwoordigd zijn, geeft uitvoering aan deze bestuurlijke opdracht. Deze werkgroep is onderverdeeld in vier subwerkgroepen. Dit zijn: 

  • de subwerkgroep Ondersteuningsbehoeften en Expertise 
  • de subwerkgroep onderwijs-jeugdhulp,  
  • de subwerkgroep voor- en naschoolse kinderopvang + voorscholen  
  • de subwerkgroep huisvesting.
    Op dit moment zijn met behulp van data en praktijkvoorbeelden de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht. Daar zijn de benodigde expertises met gewenste werktijdfactoren aan gekoppeld. De resultaten van deze subwerkgroep zijn meegenomen naar de subwerkgroep onderwijs-jeugdhulp. Naast het beschikkingsvrij arrangeren gaat zij verder aan de slag met het uitwerken van de benodigde jeugdhulp en de bekostiging van verdere expertises. De subwerkgroep voor- en naschoolse kinderopvang + voorscholen heeft een conceptstuk missie- en visie geschreven. Samen met de betrokken partijen gaat deze subwerkgroep dit stuk aanscherpen en invulling aan geven. Eén van de randvoorwaarden om te komen tot een gezamenlijke voorziening voor gespecialiseerd onderwijs is een passend gebouw. Dit vraagstuk wordt opgepakt door de gemeente in samenwerking met de betrokken scholen.