Na een jarenlange periode van samenwerken, afstemmen, gezamenlijke pilots is de samenwerking tussen de gemeente Goeree-Overflakkee en het samenwerkingsverband geborgd in een samenwerkingsovereenkomst. Om dat te vieren was op 18 oktober 2022 een netwerkbijeenkomst georganiseerd in het Diekhuus voor iedereen die een belangrijk schakel is in deze verbinding. Denk hierbij aan alle intern begeleiders, schoolmaatschappelijk, begeleiders passend onderwijs, coördinatoren onderwijs ondersteuning, jeugdverpleegkundigen, orthopedagogen, beleidsmedewerkers, etc. In een korte toespraak van wethouder Berend Jan Bruggeman en directeur-bestuurder Marleen van Berkum is de hele opbouw van de samenwerking benoemd.

Glas heffen onder de paraplu

Gezamenlijk onder de paraplu was het daarna tijd om het glas te heffen en met elkaar te netwerken. Alle aanwezigen kregen bij vertrek een paraplu met de opdruk: onderwijs jeugdhulp Goeree-Overflakkee onder één paraplu. Iedereen die er niet bij kon zijn heeft later de paraplu ontvangen. Zodat alle professionals die dagelijks inzetten voor een goede verbinding en door weer en wind van school van school naar school gaan, voorzien zijn van een stormvaste paraplu.