Maandag 13 februari 2023 heeft minister Wiersma de Kamer geïnformeerd over zijn besluit om samenwerkingsverbanden generiek te korten op hun bekostiging. Dinsdag ontvingen alle samenwerkingsverbanden een brief met gelijke strekking van de minister.

We betreuren het zeer dat hij dit besluit heeft genomen zonder eerst met de samenwerkingsverbanden in gesprek te gaan. Een dergelijke ingrijpende beslissing maakt het voor samenwerkingsverbanden heel moeilijk om te blijven investeren in inclusief onderwijs. De effecten daarvan zijn niet alleen groot voor kinderen en jongeren, maar ook voor professionals die zich dagelijks inspannen om ontwikkelkansen voor de jeugd te vergroten. Een besluit dus met verstrekkende gevolgen.

Wij hopen dat de minister dit moment aangrijpt om met ons in gesprek te gaan.

Voor onze volledige reactie aan de minister zie bijgevoegde brief.