Het projectteam Inrichting heeft de laatste twee maanden hard gewerkt. In goede samenwerking met de gespecialiseerde scholen in het primair onderwijs zijn plannen gemaakt om delen van de scholen zo in te richten dat leerlingen kunnen ‘ontprikkelen’. In de komende maanden zal dit zichtbaar worden in deze scholen.

Voortgezet onderwijs
Ook in het regulier voortgezet onderwijs zijn volgens deze werkwijze al plekken op deze wijze ingericht voor leerlingen die dat nodig hebben.

Primair onderwijs
In maart/april 2023 gaat het projectteam aan de slag in het regulier primair onderwijs. Het team start met het informeren van alle schooldirecteuren over het plan van aanpak. Op dit moment worden deze afspraken met Kindwijs, Sopogo en de eenpitters gemaakt.