Subwerkgroep Beleid

Dit schooljaar heeft de subgroep beleid zich vooral gericht op het nalopen van de afspraken uit het beleidsplan. Ook hebben we een plan gemaakt om de kennis binnen de scholen op de lange termijn op peil te houden. We zijn erg blij dat de besturen van de scholen uit ons samenwerkingsverband het beleid blijven steunen en dat ze de belangrijke taak van de talentbegeleiders blijven faciliteren.

Bij de grote besturen uit ons samenwerkingsverband (PO én VO) heeft hoogbegaafdheid een belangrijke plek gekregen in de koers van de komende jaren. In de toekomst willen we onderzoeken of er een veegcursus georganiseerd kan worden om de kennis in de scholen op peil te houden.