Terugblik op de ouderavond Hoogbegaafdheid

Op dinsdagavond 4 oktober jl. organiseerde de werkgroep hoogbegaafdheid een ouderavond met het thema ‘Hoogbegaafdheid in de opvoeding’. We hebben veel ouders en andere belangstellenden ontmoet. Dorien Oskam en Hanneke Berens, beiden werkzaam bij ‘Hart voor IQ’ hebben deze avond de lezing verzorgt. Na de lezing was er tijd om vragen te stellen en elkaar te ontmoeten. De reacties van de ouders wijzen er op dat er grote behoefte is aan informatie over dit onderwerp en aan het ontmoeten van andere ouders. De powerpointpresentatie van deze avond kunt u terugvinden op onze website.

Werkgroep geeft uitvoering aan de subsidieaanvraag

Er volgt een gestage uitwerking van het plan behorend bij de toekenning van de subsidie om een impuls te geven aan Hoogbegaafdheid op het eiland Goeree-Overflakkee. Mensen van alle scholen zijn betrokken bij deze ontwikkelingen en nemen deel aan deze werkgroep. In februari zal de werkgroep u een update geven over de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de subsidieaanvraag. Daaraan zullen de doelen en activiteiten gekoppeld worden die nog behaald of uitgevoerd moeten worden in 2023.