Het Samenwerkingsverband heeft deze stappen uitgewerkt in een kort document dat op deze pagina is te downloaden Met deze regeling komen de belastbaarheidsadviezen, die eerder werden opgesteld door de jeugdverpleegkundige van Centrum van Jeugd en Gezin (CJG), grotendeels te vervallen. Wanneer er vragen zijn over deze nieuwe werkwijze, kunt u deze stellen aan de orthopedagoog van het kernteam.