Bijeenkomst 17 april 2024

Op woensdagmiddag 17 april jl. kwamen we met de werkgroep, de talentbegeleiders en Intern Begeleiders van het PO bij elkaar om ons met elkaar te verdiepen in het thema versnellen. Op de scholen leven verschillende vragen rondom dit onderwerp en onze hoogbegaafdheidspecialist Heleen Goedegebuur wordt met enige regelmaat gevraagd juist op dit onderwerp mee te denken. Heleen heeft ons deze middag meegenomen in een stukje theorie en praktische uitwerking rondom versnellen. Alle gedeelde informatie rondom dit onderwerp en de spreektafels die we daarna met elkaar hadden zijn te vinden op de website van het samenwerkingsverband.  

Bijeenkomst 14 mei directies en talentbegeleiders PO

De werkgroep hoogbegaafdheid PO kwam dinsdag 14 mei jl. bij elkaar. Namens de deelnemersraad waren ook alle directies en talentbegeleiders van de basisscholen op Goeree-Overflakkee uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst stonden er twee grote onderwerpen centraal. Enerzijds is er door de aanwezigen een mooi en goed gesprek gevoerd over de ontmoeting met peers. Hoe dit georganiseerd is op het eiland, waar dit nog niet aan de orde is en wat de wensen hierin zijn en hoe we elkaar hierin mogelijk kunnen ondersteunen. Anderzijds zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de doelen die we ons zelf stellen als scholen en welke acties daarbij horen. 

Dit laatst genoemde punt vormt de input voor de start van de werkgroep in het schooljaar 2024-2025. Daarom hebben alle directies een mail ontvangen om deze (aangescherpte) doelen en bijbehorende acties te mailen, zodat hier een overzicht van gemaakt kan worden.

Een reminder: aan de scholen is gevraagd doelen en acties, , inclusief een beschrijving van de zone van naaste ontwikkeling te mailen voor 5 juni naar a.vandendoel@swvgo.nl