Op basis van de resultaten van dit onderzoek is er door de werkgroep een fasering van het leesonderwijs uitgewerkt op de diverse zorgniveaus.  Naar aanleiding van de verzamelde informatie is een gezamenlijk traject gestart rondom de inzet van BOUW!. Vanuit de werkgroep zijn er diverse contacten geweest met Lexima, dat heeft geresulteerd in een bovenbestuurlijke overeenkomst met Lexima voor het gebruik van BOUW!. Alle scholen zijn sinds vorig schooljaar aangesloten bij het programma BOUW! Het doel is om met het gebruik van BOUW! dyslexie en laaggeletterdheid terug te dringen binnen de scholen. Omdat het gebruik van BOUW! wordt gecoördineerd vanuit Lexima, is er naast de werkgroep Lezen een aparte projectgroep BOUW! gestart. Deze projectgroep coördineert en begeleidt de implementatie en uitvoering van BOUW! op de scholen. Ook stonden er onderwerpen als Bibliotheek op school en de aanbesteding van de dyslexiezorg op de agenda. Hier hebben we u eerder over geïnformeerd in de nieuwsbrief. 

De grootste ontwikkeling die gaande is binnen het leesonderwijs op de basisscholen is op dit moment de implementatie en borging van BOUW! Zoals eerder genoemd houdt de projectgroep BOUW! zich hiermee bezig. Dit betekent voor de werkgroep Lezen (Dyslexie en Laaggeletterdheid) dat het werk er voor nu op zit. Vanuit onze kant willen we de werkgroepleden hartelijk danken voor hun betrokkenheid, het meedenken en het werk dat er gedaan is.