Wat wijzigt er?

  • Ouders maken (in overleg) met de school direct bij de aanmelding al hun keuze kenbaar voor een zorgaanbieder op het aanmeldformulier.
  • Ouders blijven keuzevrijheid hebben tussen alle aanbieders, maar school kan daarin ook adviseren. Bijvoorbeeld door aan te geven welke aanbieder al dyslexiezorg op de school biedt.
  • Het aanmeldformulier wordt direct door ouders ondertekend en toegevoegd aan de rest van het dossier in Kindkans.
  • De poortwachter dyslexie blijft de inhoud van het dossier op dezelfde wijze beoordelen als voorheen.
  • Indien het dossier wordt goedgekeurd en in behandeling wordt genomen, wordt deze door Team Jeugd en Gezin direct doorgezet naar de gekozen zorgaanbieder.