KOZA-groep geopend

Middelharnis, 27 maart 2019 

Gemeente en Onderwijs starten een nieuwe onderwijs-behandelgroep en observatiegroep op Goeree-Overflakkee
Gericht op onderwijs en zorg voor de jongste leerlingen 

Op 7 januari jl. is in samenwerking met verschillende scholen in D’n Tuun in Middelharnis een nieuwe groep gestart met opvang van jonge kinderen die naast onderwijs extra begeleiding nodig hebben. Daarmee is het voor deze jonge leerlingen nu ook mogelijk om onderwijs met passende begeleiding te volgen op Goeree-Overflakkee, terwijl zij voorheen (met een indicatie vanuit de gemeente) aangewezen waren op de Behandel- en Onderwijsgroep in Hellevoetsluis. 

Dinsdag 26 maart is deze voorziening officieel geopend door de heer B.J. Bruggeman, wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee en mevrouw M. Van der Schoot, adjunct-directeur van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onderwijs voor kwetsbare kleuters 
Het volledige onderwijsveld en de gemeente Goeree-Overflakkee hebben de handen ineengeslagen om deze kwetsbare (kleuter)groep dicht bij huis onderwijs te kunnen bieden. Bij deze groep leerlingen is vaak sprake van een (dreigende) ontwikkelingsstoornis. Daarom is ook ondersteuning gewenst in de opvoed- en omgevingssituatie. Met de start van deze groep wordt aan deze leerlingen, in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar, gelijktijdig zorg én onderwijs geboden. Iedere dag is één leerkracht en één pedagogisch medewerker aanwezig, die de leerlingen helpen ontwikkelen, begeleiden en een programma op maat aanbieden. Er is in totaal plek voor twaalf kinderen. De groep heet KoZa, dit staat voor: Kleuteronderwijs Zorgarrangement. 

Toelating tot gespecialiseerde onderwijs-groep 
De KoZa-groep is een tijdelijke voorziening, met als doel dat de leerling na circa één jaar doorstroomt naar het reguliere of speciaal onderwijs. Om voor een plek in de KoZa-groep in aanmerking te komen, is een beslissing van de gemeente en het Samenwerkingsverband noodzakelijk. In de meeste gevallen wordt op de voorscholen (peuterspeelzalen en kinderopvang), door jeugdartsen, vanuit de basisschool en/of door ouders problematiek gesignaleerd bij het kind die vraagt om meer begeleiding en observatie dan op de (voor)scholen geboden kan worden. Om een leerling in de KoZa-groep te plaatsen wordt vervolgens een route afgelegd, waarin een team van deskundigen een besluit neemt over de toelating tot deze gespecialiseerde groep. Dit team bestaat uit medewerkers van het team Jeugd en Gezin, de jeugdarts en het Samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs. Ouders worden altijd nauw bij dit hele proces betrokken.

Samenwerkende professionals
De KoZa-groep is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (SOPOGO), Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs (Kindwijs), School voor christelijkspeciaal onderwijs De Wegwijzer, Christelijke Scholengroep Groep De Waard, Educé (expertisecentrum van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs) en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Meer informatie
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de projectleider van de KoZa-groep, Hanneke de Korte, via telefoonnummer 0187 – 483 777.