Ondersteuningsplanraad Primair Onderwijs

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. In de ondersteuningsplanraad zitten ouders en leerkrachten.

De leden van deze raad moeten ouders, personeelsleden zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR’en afkomstig te zijn
Ondersteuningsplanraad

Vertegenwoordigers ouders:
Dhr. Jaap Nagtegaal (voorzitter)
Mw. Femke Arensman
Mw. Anne-Marie van der Boom
Mw. Mirabella de Vogel 


Vertegenwoordigers leerkrachten:
Mw. Gerda van Brussel 
Mw. Corma Koote
Mw. Monique Notenboom (secretaris)


Wanneer u vragen heeft met betrekking tot het ondersteuningsplan, of wanneer er andere vragen zijn rondom Passend Onderwijs in combinatie met het ondersteuningsplan, dan kunt u bij ons terecht. We willen er u op wijzen dat het team van samenwerkingsverband PO Goeree Overflakkee open staat voor vragen en mee denken. Echter kan het wel eens voorkomen dat u tegen een vraag aanloopt waarbij meedenken een optie kan zijn. Dan staat het u vrij om middels onderstaand contactformulier uw vraag aan ons te stellen.

Vraag: